Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Sunday, November 3, 2013

Ano Ang Living Income Guaranteed? Part 4: Nangangahulugan Ba Ito Na Ang Mga May Trabaho Ay Hindi Makakakuha Ng Living Income Guaranteed?


Nangangahulugan ba ito na ang mga may trabaho ay hindi makakakuha ng Living Income Guaranteed?

Oo, gayunpaman ipina-panukala namin na ang Minimum na Sahod ay Doblehin ( 2x ng Living Income Allowance) , na nangangahulugan na magkakaroon ng isang serye ng mga reporma upang unang maganap ang paggawa ng Living Income Guaranteedkung saan may sapat na Allowance na ibinibigay upang masakop ang mga pangunahing pangangailangan sa buhay, na kung saan ay sa loob ng konteksto ng aming kasalukuyang ekonomiya ito ay Higit sa aming kasalukuyang pamantayan ng Minimum na Sahod .

Ang allowance na ito ay dapat sapat para sa isang indibidwal na magkaroon ng marangal na kondisyon ng pamumuhay na merong garantisadong access sa kanilang mga pangunahing karapatang pantao dahil siya ay isinilang dito sa mundo: Pagkain, Tubig , Pabahay , Healthcare , Edukasyon , Damit , Transportasyon , Pampublikong Serbisyo, atbp.

Ngayon, upang ma-motivate ang mga tao upang magtrabaho, ang bagong minimum na pasahod ay dapat na Doble ng Living Income Guaranteed sa mga pinaka-karaniwang aktibidad sa ating ekonomiya, na sa sandaling ito ay nauugnay sa manggagawa sa retail businesses, mga waiters , mga Kahero , mga manggagawa sa transportation businesses, fast food industries, atbp .

Kaya, kahit sino na tunay na nagnanais na magkaroon ng isang mataas na kalidad ng pamumuhay ay hindi kontento sa pagkuha lamang ng minimum bilang ang Living Income, ngunit ang patuloy na pag-e-educate sa kanilang sarili , pagbuo ng karagdagang mga kasanayan upang gumawa ng mas maraming pera at magkaroon ng higit na kakayahan sa pananalapi at magkaruon ng probisyon para magbayad ng utang .

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This