Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Sunday, November 3, 2013

Ano Ang Living Income Guaranteed? Part 3: Bakit Hindi Unconditional Ang Living Income Guaranteed?Bakit Hindi Unconditional Ang Living Income Guaranteed?

Ang dahilan kung bakit hindi ito ibinibigay sa lahat ng mga tao unconditionally ay dahil ito ay papanghinain ang pagpapanatili ng isang pang-ekonomiyang sistema na nangangailangang ang mga tao ay ma-motivate upang turuan ang kanilang sarili at magtrabaho upang paganahin ang pagpapatuloy at pag-andar ng ating lipunan.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This