Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Sunday, November 17, 2013

Ano Ang Living Income Guaranteed? Part 10: Paano Natin Ipatutupad ang Living Income Guaranteed?Paano Natin Ipatutupad Ang Living Income Guaranteed?


Sa pamamagitan ng isang pampulitikang panukala , na maaaring matamo sa pamamagitan ng mga bagong partidong pampulitika na may mekanismong ganito bilang key card nila upang makakuha ng maraming boto para matiyak ang pagkakaruon ng Fundamental Human Rights sa pamamagitan ng Living Income Guaranteed. Ito ay nangangahulugan na ang karapatan na makakuha ng Living Income ay dapat na ibigay sa isang konstitusyunal na batayan - ito ay isang national -based system na constituted sa political level at magagawang pagbotohan sa loob ng isang demokratikong proseso batay sa prinsipyo na ang bawa't isang tao ay may isang boto.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This