Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Wednesday, July 10, 2013

Basic Income at Nationalized Resources Day 316 Creations JTL 417


This is a Filipino/Tagalog Translation of this Blog:
http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/06/day-417-basic-income-and-nationalized.html

Para ang Idea ng basic Income ay magwork - na ngayon ay pi- nu-push ng mga iba't ibang grupo - kailangan nating tingnan ang puntos ng Resources. At ang pinaka mahusay na paraan para magkaruon tayo ng Source na makapag bibigay ng Monetary Resources para magkaruon ng Basic Income para sa lahat - ng sa ganuon  ang bawa't isa sa atin ay magkaruon ng Basic Level na Dignidad - ay kailangan nating i - Nationalize ang lahat ng resources sa loob ng isang bansa para ma-structure ang mga Produktong Ginawa at mga Resources na Ginawa sa pamamagitan ng Pricing structure na merong Enough Profit kung saan ang Pera ay nakatuon sa pagbabayad ng Basic Income para sa Lahat sa isang bansa
katulad ng Nationalized Resource - maging ito man ay Mining o produksyon - ang Shareholder ay ang Mamamayan, kung ganuon ang Mamamayan ay makikinabang sa Shareholding at ang Basic Income ay magiging Ang Daan para ang  tubo ng Business ay magamit para tulungan ang lahat at pagkatapos obviously gagawin ang bawa't isa  na aware sa Pagbili ng mga Produkto galing sa mga Kompanyang gumagawa nitong Income na magiging Basic Income. Sa ganitong paraan ang Basic Income ay magiging Possible, ito ay isang paraan ng Socialism at ito ay nagbibigay sa atin ng Capitalism o ang Prinsipyo ng Pagmamay-ari kung saan ang lahat ng mamamayan ng isang bansa ay Parte ng Basic Capital- na isang Basic Resource  na pwedeng magamit  para sa Benefit ng lahat na mamamayan sa isang bansa.
Sa ganitong paraan obviously, ang Korporasyon na nabangkit ay magiging Government, ang Shareholder  = Mamamayan. Ang Tubo = ang Basic Income at tayo ay may Basic na Solusyon sa Integrity at para magkaruon ng Katapusan ang Kahirapan sa isang bansa, ito ay Financed. Sa perspective na ito tayo ay  makagagawa ng Business Structures ng Kompetisyon, nguni't merong mga bagay na hindi parte ng Kompetisyon: Ang Tao ay Hindi Dapat Makipag Compete sa bawa't Isa kung saan magkakaruon tayo ng kahirapan o kung saan ang mga tao ay magugutom o ang mga Tao ay Walang Bahay o Pagkain - ito ay hindi Kompetisyon, ito ay Kalupitan at ito ay hindi dapat payagan.

So, itong idea na ang Kompetisyon at Market Forces 'Will sort it out', ang ebidensya ay maliwanag na maliwanag. Hindi ito magyayari. Ang kailangang mangyari ay magkaruon ng Directive Action na Pampulitika ang mga Tao para magkaruon ng pagbabago sa Ekonomiya.
I- Nationalize ang mga Kailangang Resources, Gawin ang mga Mamamayan na Shareholders, Bayaran ang mga ito bilang Shareholders ng Basic Income galing sa Tubo.
I-Motivate ang mga mamamayan na Bumili ng mga Produkto at ang mga Resources na ni -Nationalized dahil sinusuportahan nila ang kanilang sariling business at meron kang Solusyon para sa Basic Income. 

Ang ibang Benefits ng Basic Income sa pamamagitan ng paraan na i-pi-no- Propose namin, ang essence nito ay Redestribution of Money na binibigyang daan para ito ay magyari:
Maraming Tao na may Pera ay Gagastos sa Basic na mga bagay na kailangan para sa isang desenteng Buhay, at ito ay magiging daan kung saan ang ibang Korporasyon ay Kikita ng Pera. Magkakaruon ng maraming pera sa Money Supply, kung ganun magkakaruon ng Pagunlad ang Ekonomiya kung saan lilikha ito ng mga Trabaho at ang mga Tao ay maaaring pumunta sa mga posisyong ito at ang mga Pakinabang ng ganitong pangitain ay magbibigay ng positibong pagunlad sa Buong Sistema. 

Kailangang maunawaan na kung Wala ang mga Resources, ang paraan ng pag - Garantiya kung Paano ito magkakaruon ng pera sa kasalukuyang Sistema, ang Basic Income ay Hindi Posible at ang Kasalukuyang Limitadong Resources, dahil sa ganap na Kontrol ng mga Korporasyon at ang Matinding Kompetisyon, Ni-lilimitahan nito ang palaki ng Money Supply  at ni-Lilimitahan nito ang Dami ng Tao na pwedeng mag-participate sa Ekonomiya
So, Palakihin ang Economic Benefit para sa lahat = ang senaryo na ito ay Problema at kailangan nating magkaruon ng Solusyon at ang Solusyon ay Paglaki ng Capitalism sa pamamagitan ng Nationalization at ang pagiging Shareholders ng mga Mamamayan
Ito ay mga bagay na katulad ng cellphone/telephone companies, elektrisidad, tubig, Lahat ng bagay na Basic Needs: ito ay kailangang mga Korporasyon na pinapatakbo ng Gobyerno
Ang mga taong may kakayahan at ang mga Mamamayan na Shareholders at ang Pricing ay kailangang mag Generate ng Sapat na Tubo para mabigyan ng Basic Income ang lahat at dahil dito meron kang Solusyon para sa kasalukuyang mga Problema, So pwede tayong gumawa ng Bagong Sistema sa bandang huli. 

Bisitahin natin ulit : kung tingnan natin ang mga Basic Resources katulad ng elektrisidad, cellphones, telepono, tubig at sumingil tayo ayon sa Structure of profit para mabigyan ng Basic Income ang lahat - dahil sila ay  nasa loob ng partikular na bansa  ay nangangailangan sila nito - meron kayong Matatag na Income dahil meron kayong matatag na User
at ang User ay kayang magbayad at ito ay parte ng Basic na paraan para Mabuhay - ito ay isa lang sa mga halimbawa; ang mina at ang iba pang klase ng Natural Resources, lahat ay nasa similar na posisyon at ito ay dapat na pag-aari ng mga mamamayan at wala ng iba.
Magmula dito maaari tayong lumipat sa tunay na Solusyon ngunit para matupad ito kailangan nating magkaruon ng maraming Edukasyon dahil sa Kasalukuyan ang Tao ay Brainwashed para mapanatili na hindi nila i -cha-Challenge ang mga Elites na nakikinabang sa Panalo sa Kompetisyong nagyayari sa Capitalism. Ang kompetisyon ay makabubuti kung ang tao ay makikipag - compete sa Sarili para magkaruon ng mas mabuting Produkto, para magkaruon ng pagsulong para sa lahat = ito ang kompetisyon sa loob ng Prinsipyo ng Common sense. Ang Kompetisyon na hahantong sa Destruction, Paghihirap, Pagkagutom at magdadala sa tao sa kawalan ng  tahanan at lumilikha ng matinding Kayamanan para sa ilan lang = Ito ay hindi Kompetisyon. Ito ay tunay na walang kapararakan  at Kalupitan at Pagabuso sa Human Rights sa lahat ng angulo.

Pagaralan ninyo ang Universal Human Rights, Pagaralan ninyo ang Human Rights na inilatag ng Equal Life Foundation. Dapat maintindihan natin na: Oras na para dalhin natin ito Politically at magkaruon ng Pagbabago dito sa mundo, ang sitwasyon ay Hindi mag - iimprove. Sumali at magsaliksik ng Solusyon para sa Mundo. Oras na para Magbago.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This