Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Sunday, July 7, 2013

BIG:Filipino: Ang Basic Nutrition, Basic Income At Basic Na Edukasyon Day 311To Join 
The Basic Income Guaranteed: Filipino
Pagkakaruon ng Tiyak na Basic Income by Equal Life Foundation
Click on the Link:

Main Page:

This is a Tagalog translation of this Blog:


Ang Pinakabagong pananaliksik sa Basic Nutrition, ang Medical Propesyon at mga researches – nagke claim na ang Kahirapan ay hindi ma-aaddress hanggang ang Basic Nutrition ay hindi natutugunan at ang dami ng mga batang namatay at nagdusa mula sa malnutrisyon ay mas mataas kaysa Iniulat. Ang kulang sa pang-unawa na ito ay ang katotohanan na ang Basic Nutrition ay sumasailalim sa Basic Income, kung Walang Basic Income = Walang Basic na Nutrisyon, wala ding Basic Education dahil ang Basic na Nutrisyon ay nakasalalay sa Basic Education, at ang Basic Education ay Dependent sa Basic Income. Ito ay Talagang Madaling makita at ang katibayan - ay pagkatapos ng lahat ng Science batay sa, paulit-ulit na katibayan na ginawa sa pamamagitan ng cycle na umiiral, mga siyentipikong Panukala, na umiiral sa mundo- at sa kabila nitong mga Claim na ito, ang Mga Pangunahing Kaalaman ay Mukhang walang pupuntahan. Kaya, kung gusto mong tapusin ang Kahirapan sa Mundo, ikaw ay umupo at magehersisyo para sa iyong sarili sa isang pirasong papel - dahil ito’y maaaring pagkakatiwalaan mo, hindi mo pwedeng  pagkatiwalaan ang iyong isip, ito ay brainwashed kaya mo kailangang isulat ito nang sa gayon maaari mong tingnan ang mga bagay-bagay para sa iyong sarili sa papel - at magkaroon ng isang hitsura

Tapos, tingnan mo kung ano ang Basic Nutrition. Tingnan mo kung saan ito galling. Kailangan mong malaman kung ano ang kailangan mo para ka magkaruon ng basic education at basic nutrition. Paano mo magagawa ito kung walang available na trabaho?
Kaya isulat kung ano ang Basic Nutrition at pagkatapos mo isulat kung ano ang Kailangan mo, tumingin ka sa 'Ano ang Basic Nutrition' - ibig sabihin kung saan mo makukuha iyon, kailangan mong isulat kung ano ang kinakailangan para ka magkaruon ng Basic Education para maunawaan mo kung ano ang Basic Nutrition at pagkatapos, kung ano ang kailangan mo upang magkaroon ng basic na edukasyon at basic  na nutrition.  Paano mo makakamit ito kung walang  Trabahong available?

Kung tumingin ka sa mga pinakabagong figures,  halimbawa sa Croatia na ngayon ang nagiging bahagi ng European Union - 50% ng mga kabataan ditto ay walang trabaho at walang trabahong available
  
 at wala silang posibilidad ng anumang mga pagbabago sa kanilang Future at ang mga ito ang Susunod na bubuo ng mga magulang na kung saan ay magkakaanak,  na magiging subject  ng Basic Nutrition, ngunit wala silang Basic Income.
Ngayon, Hindi ba sila magkakaroon ng sex dahil mayroon silang Basic Income o sila ay magkakaroon sex at magkakaroon ng mga anak?

Tingnan mo ang  Africa, 50% at higit pa sa Africa ay walang Trabaho, Mataas na Unemployment - hindi nito mapipigilan ang mga tao na magkaruon ng natural na inklinasyon na makagawa ng mga bata, ngunit wala silang Pera, Walang Basic Income, walang Basic na Nutrition at walang basic na edukasyon – at ang mga anak ang magdurusa. Ang mga may pera ay nauunawaan ang mga problemang ito ngunit tumatangging isaalang-alang ang isang sistema na maaaring Lumutas sa Isyu dahil sa sandaling ikaw ay may basic na Edukasyon sa lugar – at mauunawaan mo ang Basic Nutrition - magkaroon ng isang pagbabago sa Paglago ng Populasyon, ito ay bababa! Hindi mo na kailangang maliitin ang tao upang mabawasan ang paglago ng populasyon, kailangan mo lang turuan ang mga ito at bigyan sila ng isang Dahilan para mabuhay: Basic Income.

At, ang karamihan sa mga Evils sa Mundo ay lalayo sa pamamagitan ng isang simpleng application, isang pagsasaalang-alang sa  basic principle na magbigay ka para ka tumanggap- Gusto mo bang magkaroon ng sapat na pera, upang magkaroon ng isang disenteng buhay, upang magawang bigyan ang iyong sarili at ang iyong mga anak ng basic na nutrisyon, upang bigyan ang iyong sarili at ang iyong mga anak ng Basic Education at upang magkaroon ng isang Basic na Masayang Pamumuhay!

Iregalomo ito sa Iba sa pamamagitan ng  Basic Income Guaranteed, tiyakin na ang iyong Political Party  - o ang iyong ibobotong partido o sasalihang partido – ay yayakap in ang Basic Income Guaranteed at Kung wala kang makitang kaparehong  pampulitikang partido sa iyong bansa: Magsimula ka ng isa! Ito ay oras na upang mag care. Ang Kapitalismo ay palaging sa oras ng kawalan ng katiyakan at kung saan ang sistema ay may meltdown, ang solusyon nito ay nauuwi sa digmaan - kung gusto nating Pigilan ang isa pang World War, kailangan nating bigyan ng lunas ang Ills ng kapitalismo kung saan ito ay batay sa Lack of Consumption- at itong  Lack in Consumption ay nagdudulot ng malaking Problema sa Unemployment at paglalagay ng Profit sa mga korporasyon na nasa ilalim ng pressure, na nagiging sanhi ng Higit na Unemployment, na nagiging sanhi  ng pagkakaruon ng mga taong walang Basic na Nutrition at walang basic Education. Ito ay malulutas sa pamamagitan ng isang simpleng bagay: Basic Income Guaranteed at maaari nating igarantiya ang isang lipunan na nabubuhay ng Balanse  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This