Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Wednesday, July 24, 2013

The Equal Life Foundation: Bill of Rights No. 1 English Translated in Filipino Day 327English

1. An Equal Economic Right that insures that all financial needs are accessible and available to ensure that the fundamental requirements of a healthy and fulfilling life can be realized and manifested.
Filipino
1. Ang Equal Economic Right na nagtatalaga na ang lahat ng pampinansiyal na pangangailangan ng lahat ay ma-a-access at magagamit upang matiyak na ang pangunahing pangangailangan ng lahat upang magkaruon ng malusog na katawan at kuntentong buhay ay pwedeng ma-realize at pwedeng masaksihan ang kaganapan nito sa mundo.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This