Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Wednesday, July 24, 2013

The Equal Life Foundation: Bill of Rights No. 2: English with Filipino Translation Day 328English

2. An Equal Health Right that provides all essentials to building strong physical embodiments, insuring vitality and well-being along with clarity of intellect, emotional balance and physical stability.


Filipino
2. Ang Equal Health Right na nagbibigay ng lahat na kailangan para makabuo tayo ng malakas na katawang pisikal , para maitaguyod ang lakas at kalusugan nito pati na ang linaw ng isip, balanseng emosyon at matatag na katawang pisikal.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This