Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Saturday, August 3, 2013

Equal Life Foundation Part 12 Bill of Rights No.11 English with Filipino Translation11. An Equal Right of Self-Governance without external controls of artificial government to impair and control the life force of society and every component part thereof. Such right of self-governance shall be integrated with the larger whole of social and constitutional forms that uphold the integrity of the greater whole, so that a true form of republic governance in which every individual is supported and defended in his or her right to an equal life by the whole social and political structure, with every right vigorously defended and the social integrity for all is never impaired. 


Filipino

11. Ang Equal Right sa Sariling Gobyerno na walang panglabas na kontrol ng artipisyal na gobyerno para manghina at makontrol ang pwersa ng buhay ng lipunan at ang bawa't parte nito. Ang karapatan na magkaruon ng sariling gobyerno ay isasama sa nakararami na bumubuo ng lipunan at ng porma ng konstitusyon na itinatayo ang integridad  ng lahat ng nakararami, ng sa ganuon ang tunay na porma ng pamumuno sa republika  kung saan ang bawa't nilalang ay suportado at naipagtatanggol ang karapatan ng bawa't lalaki at babae na magkaruon ng pantay-pantay na buhay para sa buong lipunan at pangpulitikang kaayusan, na ang bawa't karapatan ay matinding ipinagtatanggol at ang integridad ng lipunan para sa lahat ay hindi kailanman manghihina.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This