Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Saturday, August 3, 2013

Equal Life Foundation Part 13 Bill of Rights No.12 English with Filipino Translation

12. An Equal Right of Freedom of Conscience and Moral Integrity, that supports for all a life that is lived unfettered by constraints of psychological and emotional manipulation, a life that is free to express itself without inhibition or fear of retribution, a life that is free from the fear of lack and limitation.

Filipino
12. Ang Equal Right sa Kalayaan ng Konsyensya at Moral Integrity, na sumusuporta sa lahat ng buhay na nabubuhay na hindi hinihigpitan o nililimitahan sa pamamagitan ng paghadlang sa pangkaisipan at emosyonal  na pagmamanipula, ang buhay na malaya na nakakapag ekspres ng sarili nito na walang pagsugpo o takot na pagganti ng utang na loob, ang buhay na malaya sa takot ng kakulangan at limitasyon.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This